มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์”


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์”

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

                    การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ มหาราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมจำนวนประมาณ 450 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนในด้านการต่างประเทศ

                    ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์” ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอล , กีฬาเทเบิลเทนนิส , กีฬาเปตอง , กีฬามหาสนุก , การประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์

 

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์”

AO Events