ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SEAMEO-Japan ESD Award 2021 ในหัวข้อ “Securing Educational Opportunities in Covid-19 Crisis”


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO ซึ่งได้ร่วมมือกับ the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (MEXT) และองค์กร UNESCO ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SEAMEO-Japan ESD Award 2021 ในหัวข้อ “Securing Educational Opportunities in Covid-19 Crisis” ให้กับสมาชิกเครือข่ายองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) นั้น

ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “SEAMEO-Japan ESD Award 2021 ในหัวข้อ “Securing Educational Opportunities in Covid-19 Crisis”” โดยมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 1,500 USD พร้อมเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถยื่นเอกสารใบสมัคร (ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ตามลิงก์นี้ link.seameo.org/2021SEAMEOJapanESDAward) และส่งเอกสารใบสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ ๔๐๗๔๙๑๙  (นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ)   

ช่วงเวลารับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 13 สิงหาคม 2564

Click to download the documents:AO Events