ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์


วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์นำโดยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เนื่องจากในวันปีใหม่ 2017 ที่จะถึงนี้


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์

AO Events