โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand


ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand
FellowshipProgramme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
ตอนนี้ สกอ. กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้
DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มได้ตามเว็บไซต์ได้ล่างค่ะ

http://inter.mua.go.th/2016/10/2017-duo-thailand-fellowship-programme-second-round/#.WBb7zON97ct

ทั้งนี้ สกอ.ได้เวียนประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาแล้วในเบื้องต้นAO Events