ประกาศการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน Virtual Trip ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงAO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.